<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2759587117440036678', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, September 02, 2010

hvar man ekki eftir Jeff Conway??

Það er víst ábyggilegt að lífið og frægðin geti leikið mann grátt en fjandakornið eru þið að spá?? Hérna að neðan er hann Jeff Conway þekktastur fyrir hlutverk sitt sem Kennincki í Grease...
DAAAA-YYY-UMM!!! Kallgreyið fór í Celebrity rehab hérna og ég veit ekki hvað og hvað en eitt sem ég fann sem mér fannst mjög intresant og það var að hann var um tíma giftur Rona Newton-John.... eldri systur Oliviu!! Það finnst mér svoldið gaman að vita. En hann á líka að hafa dregið hníf á Noel Gallagher baksviðs á tónleikum eftir að þeir riftust eitthvað og Conway viðurkenndi að hafa verið með hníf á sér og þegar hann var yngri þá gekk hann með sveðju á sér.... kenndi því um að hafa alist upp í New York.... og það er einmitt það! Karluglan segist nú vera edrú en hann var mest í læknadópi og kóki og fór nokkrum sinnum í þennan þátt til að reyna halda sér þurrum.... eina leiðin er upp núna kallinn er þaggi??
luv dd

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Launfaðir Corey Haim?

1:05 PM  
Blogger d-unit said...

það mætti halda það en hann lék í Grease og svo meðal annars líka Taxi þættinum sem Andy Kaufmann lék í og reyndi að eyðileggja sælla minninga!

knús

5:28 PM  
Blogger Rebekka said...

Lýsing noel á þessu atviki er óborganleg!

1:37 PM  

Post a Comment

<< Home