<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, August 10, 2008

meiri svona auglýsingar

þetta er alvöru auglýsing frá iðnskóla í Eistlandi sem vildi reyna að fá "sætar stelpur" til að sækja um hjá sér og svona fer það fram sem sagt - pottþétt fengið leyfi fyrir stones laginu ...luv dd

7 Comments:

Blogger Bobby Breidholt said...

Þetta er FUCKIN AWESOME!

9:38 PM  
Anonymous miss herbie said...

sign me up!!! vúhhhh

11:21 PM  
Blogger d-unit said...

ahhahahahah sækó fyndið

af hverju gera ekki fleiri svona auglýsingar?

koma svo 2008-2009 beint í svona hell yeah

12:37 AM  
Anonymous Iðunn said...

gott grín.

8:23 AM  
Anonymous Anonymous said...

þú hlýtur að vera að grínast með talsmátann ? því annars ætla ég að sækja um örorkubætur fyrir þig elskan..

4:46 PM  
Anonymous einlægur aðdáandi... said...

Hey þú Björn Bjarnason. Við vitum alveg að þetta ert þú og hættu með derringinn! Játaðu bara að þú þráir ekkert heitar en að Lafði DD mæti í eigin persónu heim til þín og áriti Rokklingaplöturnar þínar...

7:03 PM  
Anonymous miss herbie said...

DD! það er einhver feiminn að obsessa allsvakalega yfir þér... grey skinnið... dáldið krúttlegt samt ætlar að safna pening fyrir þig og allt. ohh þú ert svo heppin girl

7:03 PM  

Post a Comment

<< Home