<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, September 03, 2010

Hvar er Tara Reid??? (NSFW)

well hérna er Tara Reid í Playboy því hún átti í raun ekkert eftir annað en að glenna sig í því blaði... stelpugreyið fór í meðferð fyrr í sumar - en hún er alki og það sést nú ekki á þessum myndum enda photosjoppuð til andskotans hérna en hún er gjörsamlega Sigga-sífulla!


og ein svona hress af henni alveg í bullinu í St. Tropez í sumar... klasssí!!!2 Comments:

Blogger Bobby Breidholt said...

Solllldið búið að sjoppa yfir hafragrautsmagann á henni.

Þvíkíkt photoshop mess! Það eru til stillingar á brush toolinu sko.

6:05 PM  
Anonymous Ragga said...

Skelfilega photosjoppuð!!

3:19 PM  

Post a Comment

<< Home