<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19270800\x26blogName\x3dI+have+the+right+to+remain+fabulous+y...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dd-unit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dd-unit.blogspot.com/\x26vt\x3d2568934563310508046', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, July 07, 2010

Lindsay Lohan... í steininn!!!!

Já þá er ekkert að gera nema bara henda kellu í jeilið mar!! Uss já hún situr hérna bara og grætur í fanginu á lögfræðingnum sínum, Shawn Chapman Holley, sem ekkert gat gert til að milda dóminn enda kannski bara kominn tími til að Lindsay vakni nú aðeins og átti sig á því að það eru afleiðingar af gjörðum hennarhún grátbað dómarann um að milda dóminn en hún var dæmd í 90 daga fangelsi og svo 90 daga skyldubundna vist í meðferð! Yikes!!dómaranum Mörshu Revel var ekki skemmt og hún hlustaði ekki á rök Lindsay um hitt og þetta enda lítið hægt að vorkenna henni þar sem hún var "sein" þar sem passanum hennar var hentuglega "stolið" í Cannes og hefur sýnt dómstólum ekkert nema vanvirðingu og setið þarna og ranghvolft augum eins og versta gelgja!Eilat Anschel er sögð vera ný kærasta hennar Lindsay og ýtti undir þá gróusögu með því að mæta í réttinn í morgunLindsay í sjokki eftir hún gekk út úr réttarsalnum - greyið stelpan ég vona bara að þetta sé að fara að vera hennar síðustu rugl dagar og hún fari að taka sig saman í andlitinu og hún er gjörsamlega orðin póster-child fyrir barnastjörnu gone wrong!!
luv dd


Þar sem 4.sería af MAD MEN hefst núna í endann júlí....

er ekki úr vegi að sýna smá myndir af the leading ladies... January Jones... gríðarlega falleg... en það er samt ekki hægt að segja að hún hafi verið að skora feitt þegar það kemur að rauða dreglinum nú eða bara svona in general þegar hún er að sýsla eitthvað svona bara út á götu í eigin fötum en hún er hérna í voða heitum myndaþætti alveg að tjalda öllu því sem til er...skvís...ehh... not my cup of teaen ég verð bara því miður að segja að mér finnst hún lang mest sætust þegar hún er í full Betty Draper mode...

luv dd